KYC/AML kursi

Uzņēmumiem, kas specializējas darbību veikšanā, kas saistītas ar darījumu veikšanu, izmantojot naudas līdzekļus un īpašumu, ir jāpārvalda visas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, kā arī terorisma finansēšanas apkarošanas nianses.

Kopš 2020. gada marta likumdošanas līmenī ir veikti grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma darbību finansēšanas likumā.

Saskaņā ar valdības iestāžu apstiprinātajiem grozījumiem katrā Igaunijā reģistrētajā uzņēmumā ir jābūt personālam direktori vai Speciālists (virsnieks) KYC (pazīsti savu klientu - pazīsti savu klientu)/AML (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana – cīņa pret naudas atmazgāšanu).

Jaunais virziens sastāv no ļoti daudziem svarīgiem aspektiem, kurus nevar apgūt paša spēkiem. Jūs varat apgūt profesionālus kursus no uzticama apmācību uzņēmuma.

Apgūstiet visas KYC/AML prasību funkcijas un specifiskos aspektus, izmantojot “E-KOMERCIJAS BROKERI”

Uzņēmums E-KOMERCIJAS BROKERIS ir atbildīgs partneris, kas sniedz plašu pakalpojumu klāstu saistībā ar organizāciju reģistrāciju dažādās jurisdikcijās, bankas kontu atvēršanu, efektīvu, drošu maksājumu risinājumu iegūšanu un nodrošināšanu.

Uzņēmumā strādā eksperti ar lielu praktisko pieredzi. Mēs iesakām iziet pilnu, apmācības kurss attiecībās KYC/AML kas tika izstrādāts, pamatojoties uz pašreizējo situāciju starptautiskajos finanšu tirgos.

KYC/AML kurss ietver teorētisko un praktisko daļu un detalizētu reālu gadījumu izpēti. Apmācību ilgums 1 mēnesis, kursu izmaksas 5 eiro.

KYC/AML kursi ir paredzēti:

 • uzņēmumu īpašnieki un vadītāji;
 • auditori, finansisti, grāmatveži;
 • banku un citu finanšu iestāžu darbinieki;
 • kriptovalūtu biržu dalībnieki;
 • personas, kuras vēlas apgūt jaunu, perspektīvu profesiju.

KYC/AML kursu iezīmes

Kursa laikā tiks apspriesti dažādi ar KYC/AML jomu saistīti svarīgi jautājumi:

 1. Efektīvas nelikumīgas darbības pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu.
 2. Pieejams KYC/AML jēdzienu/terminu skaidrojums ar mērķi kļūt par kompetentu speciālistu šajā jomā un veiksmīgi pielietot iegūtās zināšanas praksē.
 3. Noteiktas informācijas reģistrācijas, saglabāšanas, aizsardzības un iznīcināšanas pamati.
 4. Pienācīgas pārbaudes pasākumu kompetents riska novērtējums.
 5. Pareizi veidi, kā identificēt fiziskas/juridiskas personas.
 6. Instrukcija par atskaites dokumentācijas sagatavošanu.
 7. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas shēmas noteikšana, darījumu partnerības pārtraukšana.
 8. Virtuālo valūtu veidi, to izmantošanas/maiņas metodes.

Piedāvātie kursi ir balstīti uz efektīviem rīkiem un atjauninātiem KYC/AML resursiem. Tiks prezentēta arī informācija par Igaunijas Finanšu izlūkošanas vienību: funkcijas, starptautiskā datu apmaiņa.

Aplūkotās ekonomiskās shēmas, nelegālās peļņas legalizācijas modeļi un apmācību kursos uzrādītā bāze palīdzēs ar vislielāko piesardzību identificēt krāpnieciskas shēmas un negodīgus sadarbības partnerus, kas savukārt veicina labu ienākumu gūšanu un uzņēmuma labklājību.

KYC/AML kursu apguves priekšrocības:

 • spēja iziet visus Rahapesu andmebüroo posmus, lai iegūtu/apstiprinātu kriptovalūtas licenci;
 • prasmīga potenciālo/regulāro partneru aizdomīgu darbību identificēšana;
 • normu un noteikumu izstrāde noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas risku pārvaldībai.

Lai ātri reģistrētos profesionālajiem KYC/AML kursiem, izmantojiet mājaslapā norādītos kontaktus. Ierobežots vietu skaits.

Informējam, ka iestāties KYC/AML kursos var ar sertifikāta izsniegšanu, kas ir derīgs Eiropas Savienībā un ārpus tās.

Jaunas grupas sākums 05.09.2022.

Kopējais kursa apjoms ir 100 akadēmiskās stundas.
* 65 stundas teorētiskās un praktiskās nodarbības * 35 stundas patstāvīgā darba

Apmācības notiek krievu valodā. Tuvākajā laikā plānots mācīt angļu valodā.
Apmācības notiek kopīgi ar TempoKoolitus mācību centru – klātienē Igaunijā (Tallinā) un attālināti (Skype vai Zoom).

Nodarbības notiks pirmdienās un ceturtdienās no 10.00-13.00 (rīta grupa), kā arī no 18.00-21.00 (vakara grupa).

Kursu maksa 2200 EUR. Apmācība notiek 2 mēnešus.

Pēc kursu beigšanas tiek izsniegts sertifikāts igauņu (Igaunijas iedzīvotājiem) un angļu valodā, kas ir derīgs visā ES.
Ja jums ir kādi jautājumi par reģistrāciju kursiem, lūdzu, atstājiet pieprasījumu un mēs ar jums sazināsimies vienas dienas laikā.

Mācību moduļi

AML politikas īstenošana un tās galvenie aspekti
• AML CFT CWMDF pamatjēdzieni, organizējot uzņēmuma saimnieciskās darbības procesu
• KYC/AML speciālista funkcijas
• Korporatīvā ētika un AML politika uzņēmumā
• (AML/CFT likums) Likums, kas nosaka darbības, lai novērstu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu (AML/CFT)
• (MSOL) darbības licences maksājumu iestādēm un elektroniskās naudas iestādēm
• Iekšējās drošības sistēmu modelēšana, lai identificētu aizdomīgus uzņēmuma darījumus
• Uzņēmuma valdes locekļu pienākumi AML procedūru organizēšanā
Juridiskie organizatoriskie aspekti, kas nepieciešami, veidojot KYC/AML politiku
• Prasības un standarti, kas jāatbilst AML amatpersonai un atbilstības amatpersonai
• Starptautiskie standarti un ieteikumi FATF par AML/CFT pasākumu piemērošana
• Igaunijas tiesiskais regulējums un noteikumi
• AML/CFT sistēmu efektivitātes novērtēšanas metodika
• Starptautiskā sadarbība un darbības jautājumi
• Naudas aprites apjoma kontroles galvenie aspekti saskaņā ar AML/CFT likumu (RahaPTS)
• Preventīvie pasākumi un uzraudzības formas
• Starptautiskās sankcijas un sankciju režīmi
Finanšu uzraudzības teorētiskie pamati AML/CFT
• Finanšu uzraudzība: jēdziens un veidi
• Noziedzīgi iegūtu līdzekļu un citas mantas legalizēšanas apkarošanas metodes
• Terorisma finansēšanas un masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas apkarošanas metodes
• Tiesībaizsardzības un izmeklēšanas aģentūru pilnvaras
• Riski un kontroles vide
• Finanšu izmeklēšana finanšu uzraudzības sistēmā
• Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas sekas valsts ekonomikas un finanšu sistēmām
 
 
 
 
 
KYC standartu elementi riska pārvaldībai. Zināt savu klienta programmu
• Svarīgi KYC standartu elementi
• Komunikācijas psiholoģijas vispārīgās prasības un iezīmes, iegūstot klienta/partnera identifikācijas informāciju
• Detalizēti identifikācijas jautājumi saskaņā ar FATF ieteikumiem
• Identifikācijas darbs ar trasta kontu, norādītās personas kontu un uzticības kontu
• Korporatīvās identitātes kontroles aspekti, anonīmi konti, korespondent darījumi un neparasti darījumi
• Profesionālu starpnieku un attālo klientu atvērto kontu identifikācija
• Ar politiku saistīto personu identifikācija
• Riska pārvaldība un KYC standartu ieviešana starpvalstu mērogā
Personas datu aizsardzība (VDAR)
• Eiropas Savienības Vispārējās datu aizsardzības regulas (GDPR) galvenie aspekti
• Igaunijas personas datu aizsardzības likuma pamatnoteikumi
• Personas datu apstrādes principi
• Personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats
• Personas datu aizsardzības un uzglabāšanas nodrošināšana
• Personas datu nodošana trešajām personām
• Personas datu uzglabāšana
• Sūdzību iesniegšana un izskatīšana
 
 
AML/CFT riska rādītāji
• Sinhronizētas sistēmas organizēšana aizdomīgu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas shēmu uzraudzībai
• Aizdomīgu rādītāju novērtēšana KYC/AML amatpersonai un atbilstības amatpersonai. • Sistēma darbam ar nekustamā īpašuma darījumu rādītājiem
• Darba struktūra ar naudas aprites rādītājiem
• Tirdzniecības darījumu un profesionālo pakalpojumu sniedzēju uzraudzības rādītāji
• Finanšu saistību un ieguldījumu uzraudzības rādītāji
• Darba struktūra ar naudas aprites rādītājiem
Finanšu instrumentu drošības praktiskā modelēšana un novērtēšana
• Starptautiskās tirdzniecības palātas (ICC) noteikumu pamatjēdzieni un vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi, ICC publikācija Nr. 758 (ICC 758)
• Riska novērtējums, strādājot ar bankas garantijām un dokumentārajiem akreditīviem (BG (BCL), L/C, DLC (UCP600)
• Riska novērtēšanas struktūra, strādājot ar Investīciju līgumu un Partnerības līgumu formātiem
• Maksājumu iespējas Swift sistēmā, SWIFT RMA, Swift GPI pakalpojums, finanšu ziņojumu veidi
• Krāpniecisku shēmu aspekti, izmantojot MT103/202, MT799/760 ziņojumus
• Tipiskas krāpšanas shēmas Global Pay sistēmas klonos
• Riska novērtējums, strādājot ar depozitārija klientiem (izmantojot darba piemēru ar Euroclear)
• Sarkanie problemātisko darījumu indikatori (Danske Bank spoguļa darījumu versijas)
• Darba īpatnības ar Krievijas banku klientiem (KTT darba aspekti)
• SEPA pamatshēmas un SEPA tiešā debeta (SDD pilnvaras) darbības aspekti Business to Business (B2B) (Praktiskā modelēšana darbā ar riska rādītājiem)
Juridiskas personas finanšu vides drošības novērtēšanas praktiska modelēšana, pamatojoties uz gada pārskata datiem
• Rādītāji formālo struktūru riska novērtēšanai bilances aktīvu un pasīvu veidošanai
• Apgrozāmo līdzekļu un saistību pārvaldības modeļa rādītāji
• Apgrozāmo līdzekļu aprites apjoma atbilstības rādītāji
• Naudas plūsmas analīze (debitoru un kreditoru parādu analīze)
• Pašreizējās darbības finanšu rādītāju atbilstības rādītāji (finanšu rādītāju analīze)
• Darījumu finanšu saistībām un ieguldījumu atbilstības rādītāji norādītajam finanšu plānojumam
• Rādītājs uzņēmuma investīciju vajadzību reālam aprēķinam pašreizējā saimnieciskajā darbībā
 
 
 
 
 
 
Riska rādītāji, strādājot ar kriptovalūtu
• Kriptovalūtas juridiskais statuss
• Kriptovalūtu veidi un to īpašības
• Struktūra darbam ar viedajiem līgumiem, kuru pamatā ir blokķēde
• Peer-to-peer (P2P) tīklu koncepcija
• Decentralizētas kriptosistēmas (DEX IB modulācija)
• Nominālo un nodrošināto žetonu veidošanas iezīmes
• Neaizvietojamo žetonu nominālvērtības aprites struktūra
• Finanšu darījumu aspekti ar karstajiem un aukstajiem kriptonauda makiem
• Sarkanās zonas indikatoru darbības modelēšana, analizējot darbu ar kriptoresursu
• Noziegumi kriptovalūtu aprites sistēmā un pretpasākumi
• Kriptovalūtu aprites likumdošanas regulējuma aspekti ES un ASV
Mūsdienīgi rādītāji maksājumu dokumentu un līgumu, kuriem ir viltojuma pazīmes, identificēšanai
• Dokumentu tehniskās un tiesu ekspertīzes galvenie aspekti
• Krāpšanas veidi ar digitālajiem dokumentiem un to pazīmes
• Metamerisma jēdziens
• Dokumentu spektrālās analīzes veikšanas metode
• Grafiskie indikatori dokumentu viltošanas pazīmju identificēšanai
• Parakstu un rokraksta autentiskuma ekspertīzes metodes, strādājot ar grafisko redaktoru
• Digitālo dokumentu autentiskuma novērtēšana praksē (modelēšanas situācijas)
• (Praktiskās nodarbības un patstāvīgais darbs)
 
 
Metodes profilēšanas izmantošanai, lai identificētu aizdomīgus klientus un partnerus KYC/AML speciālista darbā
• Profilēšanas pamataspekti
• Psiholoģiskais pamats profilēšanai, lai identificētu aizdomīgus uzvedības aspektus
• Operatīvās psihodiagnostikas pielietojuma jomas KYC/AML speciālista darbā
• Metodes, kā izmantot psiholoģiskās profilēšanas metodes, lai identificētu aizdomīgus klientus un partnerus
• Potenciālā krāpnieka psihotipa noteikšana
• Detalizēti psiholoģiskās ietekmes uz personu aspekti, izmantojot modernas tiešsaistes krāpšanas shēmas
• Metodes KYC/AML speciālistu ievainojamības riska mazināšanai aizdomīgu darījumu identificēšanā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas jomā (rekomendācijas (FATF))

Kursa pasniedzējs

Ilmārs Ibragimovs
Biznesa kursu pasniedzējs
Darba pieredze

2016-2021 Emissione uzņēmuma individuālie projekti PCS tehnoloģiju un strukturālās ekonomikas jomā.

Finanšu modeļa izstrāde, projekta dokumentācijas sagatavošana, pārdošana, izmantojot finanšu instrumentus BG (Obligāciju kredīts), SBLC (subordinētā aizdevuma līgums), LC kredītlīnija, MTN (vidēja termiņa kredītzīme).

Partneru audits saskaņā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumiem saskaņā ar ICA sertifikātu atbilstoši ISO 19600:2014 standartam. Darbs ar komercreģistratoriem Vācijā, Šveicē, Austrijā, Čehijā un citās valstīs. Darbs ar ārzonu uzņēmumu reģistratoriem.

Dekra sertifikācijas ieviešana. Būvniecības konkursu un projektu pārbaude saskaņā ar Platts noteikumiem. Prospektu un projektu pārbaude un izgatavošana Dex II Dex PP formātos. Uzņēmuma gada pārskata un saimnieciskās darbības pārbaude un finanšu analīze.

2009-2015 Tallinas Ekonomikas augstskola. Finanšu analīzes katedra, pētnieks un pasniedzējs. Lekciju kurss: finanšu tendenču analīze, finanšu analīze, gada pārskata audits, valūtas maiņa, merčendaizings, korporatīvais mārketings.

2007 pētījums elektroenerģijas jomā, projektu konsultants

2006 Refkliima Group finanšu risku vadība, finanšu analītiķe. Vadības grāmatvedības efektīva modeļa izstrāde uzņēmumam, finanšu prognozes.

2000 uzņēmuma “Term Holding” akcionārs darbs ar investoriem, individuālie projekti

1997 Basis-Group Company (Krievija) finanšu risku vadība, finanšu analītiķis

1995 Igaunijas Finanšu birojs, Banku bankrota departamenta vadītāja vietnieks

1990-1994 Igaunijas sociālā banka, no vecākā ekonomista amata starptautiskajā departamentā līdz finanšu risku nodaļas vadītājam

Izglītība un kvalifikācija:

1990 Tallinas matemātikas skola
1992 Grāmatvedības kursi (specializācijas sertifikāts)
1994 Tallinas Tehniskā universitāte grāmatvedības specialitātē
1996. Tallinas Tehniskās universitātes maģistra grāds banku jomā
1999. Tallinas Tehnoloģiju universitāte, doktorantūra
2000 individuālie doktora pētījumi par moderno industriālo tehnoloģiju ietekmi uz sabiedrību, virziens “rūpnieciskā ražošana”.

E-KOMERCIJAS BROKERIS

Labākais biznesa konsultants 2020.

Atstājiet pieprasījumu bezmaksas konsultācijai tūlīt

Atstājiet pieprasījumu

Aizpildiet zemāk esošos laukus un iesniedziet pieteikumu. Mēs ar jums sazināsimies tuvākajā laikā.

Piesakies tagad!

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA, un tiek piemērota Google konfidencialitātes politika un pakalpojumu sniegšanas noteikumi.

Atstājiet pieprasījumu

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA, un tiek piemērota Google konfidencialitātes politika un pakalpojumu sniegšanas noteikumi.
Atvērt tērzēšanu
Sveiki! Kāds pakalpojums jūs interesē?
Runājam arī angliski.