Personas datu apstrādes politika

1. Vispārīgie noteikumi
Šajā Privātuma politikā ir aprakstīts, kā ECOMMERCE-BROKER.EU apkopo, izmanto un koplieto informāciju, kas saistīta ar mūsu produktu, pakalpojumu un tīmekļa vietnes lietošanu. Šī Politika atbilst Eiropas Vispārīgās datu aizsardzības regulas (“VDAR”) prasībām, un tās mērķis ir nodrošināt pārskatāmu, likumīgu, godīgu un drošu mūsu klientu un lietotāju (turpmāk – Operators) personas datu apstrādi.
1.1. Operators par savu svarīgāko mērķi un nosacījumu savas darbības īstenošanai izvirza cilvēka un pilsonisko tiesību un brīvību ievērošanu, apstrādājot savus personas datus, tostarp tiesību uz privātumu, personas un ģimenes noslēpumu aizsardzību.
1.2. Šī Operatora politika attiecībā uz personas datu apstrādi (turpmāk – Politika) attiecas uz visu informāciju, ko Operators var saņemt par vietnes apmeklētājiem https://ecommerce-broker.eu.
2. Politikā lietotie pamatjēdzieni
2.1. Automatizēta personas datu apstrāde - personas datu apstrāde, izmantojot datoru tehnoloģijas;
2.2. Personas datu bloķēšana - personas datu apstrādes pagaidu pārtraukšana (izņemot gadījumus, kad apstrāde ir nepieciešama personas datu precizēšanai);
2.3. Vietne - grafisko un informatīvo materiālu kopums, kā arī datorprogrammas un datu bāzes, kas nodrošina to pieejamību internetā tīkla adresē https://ecommerce-broker.eu;
2.4. Personas datu informācijas sistēma - personas datu kopums, kas atrodas datu bāzēs, un informācijas tehnoloģijas un tehniskie līdzekļi, kas nodrošina to apstrādi;
2.5. Personas datu depersonalizācija - darbības, kuru rezultātā bez papildu informācijas izmantošanas nav iespējams noteikt personas datu piederību konkrētam Lietotājam vai citam personas datu subjektam;
2.6. Personas datu apstrāde - jebkura darbība (darbība) vai darbību (darbību) kopums, kas veikts, izmantojot automatizācijas rīkus vai neizmantojot šādus rīkus ar personas datiem, ieskaitot vākšanu, ierakstīšanu, sistematizēšanu, uzkrāšanu, glabāšanu, precizēšanu (atjaunināšanu, maiņu), iegūšanu, personas datu izmantošana, pārsūtīšana (izplatīšana, nodrošināšana, piekļuve), depersonalizēšana, bloķēšana, dzēšana, iznīcināšana;
2.7. Operators - valsts iestāde, pašvaldības iestāde, juridiska persona vai fiziska persona, neatkarīgi vai kopā ar citām personām, kas organizē un (vai) veic personas datu apstrādi, kā arī nosaka personas datu apstrādes mērķus, apstrādājamo personas datu sastāvu, veiktās darbības (darbības) ar personas datiem;
2.8. Personas dati – jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecas uz konkrētu vai identificējamu Vietnes lietotāju https://ecommerce-broker.eu;
2.9. Lietotājs – jebkurš vietnes apmeklētājs https://ecommerce-broker.eu;
2.10. Personas datu sniegšana - darbības, kuru mērķis ir atklāt personas datus noteiktai personai vai noteiktam personu lokam;
2.11. Personas datu izplatīšana - jebkuras darbības, kuru mērķis ir personas datu izpaušana nenoteiktam personu lokam (personas datu pārsūtīšana) vai iepazīšanās ar neierobežota skaita personu personas datiem, tostarp personas datu izpaušana plašsaziņas līdzekļos, ievietošana informācijas un telekomunikāciju tīklos vai piekļuves nodrošināšana personas datiem jebkādā citā veidā;
2.12. Personas datu pārrobežu pārsūtīšana - personas datu pārsūtīšana uz ārvalsts teritoriju ārvalsts iestādei, ārvalstu fiziskai personai vai ārvalstu juridiskai personai;
2.13. Personas datu iznīcināšana - jebkuras darbības, kuru rezultātā personas dati tiek neatgriezeniski iznīcināti, un personas datu informācijas sistēmā vairs nav iespējams atjaunot personas datu saturu un (vai) tiek iznīcināti personas datu materiālie nesēji.
3. Operators var apstrādāt šādus Lietotāja personas datus
3.1. Epasta adrese;
3.2. Tālruņa numuri;
3.3. Vietne arī apkopo un apstrādā anonimizētus datus par apmeklētājiem (ieskaitot sīkfailus), izmantojot interneta statistikas pakalpojumus (Yandex Metrica un Google Analytics un citus).
3.4. Iepriekš minētos datus tālāk Politikas tekstā apvieno vispārējā personas datu koncepcija.
4. Personas datu apstrādes mērķi
4.1. Lietotāja personas datu apstrādes mērķis ir informēt Lietotāju, nosūtot e-pastus.
4.2. Operatoram ir arī tiesības nosūtīt Lietotājam paziņojumus par jauniem produktiem un pakalpojumiem, īpašajiem piedāvājumiem un dažādiem pasākumiem. Lietotājs vienmēr var atteikties no informatīvo ziņojumu saņemšanas, nosūtot Operatoram e-pastu info@ecommerce-broker.eu ar atzīmi "Paziņojumu par jauniem produktiem un pakalpojumiem un īpašajiem piedāvājumiem atruna".
4.3. Anonimizēti lietotāju dati, kas savākti, izmantojot interneta statistikas pakalpojumus, tiek izmantoti, lai vāktu informāciju par Lietotāju darbībām vietnē, uzlabotu vietnes un tās satura kvalitāti.
5. Personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums
5.1. Operators apstrādā Lietotāja personas datus tikai tad, ja tos neatkarīgi aizpilda un / vai nosūta Lietotājs, izmantojot īpašas veidlapas, kas atrodas vietnē https://ecommerce-broker.eu... Aizpildot atbilstošās veidlapas un / vai nosūtot Operatoram savus personas datus, Lietotājs piekrīt šai politikai.
5.2. Operators apstrādā anonimizētus datus par Lietotāju, ja tas ir atļauts Lietotāja pārlūka iestatījumos (ir iespējota sīkdatņu uzglabāšana un JavaScript tehnoloģijas izmantošana).
6. Personas datu vākšanas, glabāšanas, pārsūtīšanas un cita veida apstrādes kārtība
Operatora apstrādāto personas datu drošība tiek nodrošināta, īstenojot juridiskus, organizatoriskus un tehniskus pasākumus, kas nepieciešami, lai pilnībā izpildītu pašreizējo likumdošanas aktu prasības personas datu aizsardzības jomā.
6.1. Operators nodrošina personas datu drošību un veic visus iespējamos pasākumus, lai izslēgtu piekļuvi nepiederošo personu personas datiem.
6.2. Lietotāja personas dati nekad un nekādā gadījumā netiks nodoti trešajām personām, izņemot gadījumus, kas saistīti ar pašreizējo tiesību aktu ieviešanu.
6.3. Personas datu neprecizitāšu atklāšanas gadījumā Lietotājs var tos patstāvīgi atjaunināt, nosūtot Operatoram paziņojumu uz Operatora e-pasta adresi. info@ecommerce-broker.eu ar atzīmi "Personas datu atjaunošana".
6.4. Personas datu apstrādes periods ir neierobežots. Lietotājs jebkurā laikā var atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, nosūtot paziņojumu Operatoram pa e-pastu uz Operatora e-pasta adresi. info@ecommerce-broker.eu ar atzīmi "Piekrišanas personas datu apstrādei atsaukšana".
7. Personas datu pārrobežu nosūtīšana
7.1. Pirms personas datu pārrobežu pārsūtīšanas uzsākšanas operatoram ir pienākums pārliecināties, ka ārvalsts, uz kuras teritoriju paredzēts pārsūtīt personas datus, nodrošina drošu personas datu subjektu tiesību aizsardzību.
7.2. Personas datu pārrobežu pārsūtīšanu ārvalstīs, kuras neatbilst iepriekš minētajām prasībām, var veikt tikai tad, ja ir personas datu subjekta rakstiska piekrišana savu personas datu pārrobežu pārsūtīšanai un/vai tāda līguma izpilde, kurā personas datu subjekts ir puse.
8. Nobeiguma noteikumi
8.1. Lietotājs var saņemt jebkādus paskaidrojumus par interesējošiem jautājumiem saistībā ar viņa personas datu apstrādi, sazinoties ar Operatoru pa e-pastu info@ecommerce-broker.eu.
8.2. Šis dokuments atspoguļos visas Operatora veiktās izmaiņas personas datu apstrādes politikā. Politika ir derīga uz nenoteiktu laiku, līdz tā tiek aizstāta ar jaunu versiju.
8.3. Pašreizējā politikas versija ir brīvi pieejama internetā vietnē https://ecommerce-broker.eu/политика-конфиденциальности/.

Atstājiet pieprasījumu

Aizpildiet zemāk esošos laukus un iesniedziet pieteikumu. Mēs ar jums sazināsimies tuvākajā laikā.

Piesakies tagad!

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA, un tiek piemērota Google konfidencialitātes politika un pakalpojumu sniegšanas noteikumi.

Atstājiet pieprasījumu

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA, un tiek piemērota Google konfidencialitātes politika un pakalpojumu sniegšanas noteikumi.
Atvērt tērzēšanu
Sveiki! Kāds pakalpojums jūs interesē?
Runājam arī angliski.